DataRiseLab to firma specjalizująca się w dziedzinie zarządzania danymi, tworzenia aplikacji biznesowych i wdrażania rozwiązań raportowych i analitycznych z wykorzystaniem Machine Learning /AI w infrastrukturze chmurowej. Działamy w wielu sektorach gospodarki, dostarczając dedykowane rozwiązania, które poprawiają efektywność procesów biznesowych. Skorzystaj z naszego doświadczenia, aby pomożemy ci wnieść twój biznes na wyższy poziom.

DANE, ANALITYKA, RAPORTOWANIE

 • Wybór odpowiedniej technologii i zaplanowanie architektury docelowego rozwiązania
 • Zapewnienie optymalności kosztowej i zgodności architektury rozwiązania z konkretnymi wymaganiami biznesowymi Klienta
 • Wdrożenie kluczowych elementów docelowego rozwiązania, w tym:
    • infrastruktura podstawowa (w chmurze / lokalnie)
    • struktury i procesy hurtowni danych
    • integracja z systemami źródłowymi
    • rozwiązania do zarządzania danymi typu „master data”
    • platforma raportowania BI
    • zaawansowane rozwiązania analityczne
 • Ustalenie zasad zarządzania danymi i informacją w przedsiębiorstwie (strategia zarządzania danymi, zasady przechowywania/udostępniania/przetwarzania danych)
 • Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych
 • Testowanie i akceptacja rozwiązania

APLIKACJE BIZNESOWE

 • Analiza wymagań biznesowych (funkcjonalnych i niefunkcjonalnych)
 • Projektowanie architektury rozwiązania („on premise” lub „in cloud”)
 • Wybór odpowiedniego dostawcy chmury
 • Rozwój aplikacji (backend, interfejs użytkownika itd.)
 • Testy jednostkowe, integracyjne oraz akceptacyjne
 • Wdrożenie aplikacji na środowisku produkcyjnym
 • Zabezpieczenia aplikacji (w tym uwierzytelnianie, autoryzacja, szyfrowanie danych i ochrona przed atakami)
 • Zarządzanie dostępami do danych i aplikacji, w zależności od roli użytkownika w organizacji
 • Mechanizmy monitorowania wydajności i dostępności aplikacji
 • Dokumentacja techniczna i biznesowa
 • Szkolenia dla użytkowników aplikacji
 • Optymalizacja i doskonalenie aplikacji w oparciu o informacje zwrotne i zmieniające się potrzeby klienta
 • Wsparcie techniczne i utrzymanie

CHMURA

 • Ocena aktualnej infrastruktury i architektury danych oraz opracowanie strategii adopcji chmury w organizacji
 • Wsparcie w przeniesieniu (migracji) istniejących rozwiązań do chmury
 • Zaprojektowanie i wdrożenie skalowalnej architektury zarządzania danymi w chmurze
 • Analiza, optymalizacja, utrzymanie istniejących rozwiązań chmurowych
 • Doradztwo w zakresie pełnego wykorzystania możliwości chmury w obszarze zaawansowanych rozwiązań do analizy danych i raportowania
 • Wsparcie w administrowaniu i zarządzaniu chmurą

UCZENIE MASZYNOWE (ML) / SZTUCZNA INTELIGENCJA (AI)

 • Pomagamy zrozumieć, jak wykorzystać najnowsze innowacje z zakresu Uczenia Maszynowego (ML) oraz Sztucznej Inteligencji (AI) w Twojej firmie. Przedstawiamy propozycje zastosowań AI i ML w Twojej firmie, dopasowane do Twoich potrzeb.
 • Przykładowe zastosowanie:
    • Analityka predykcyjna: Przewidywanie zachowań klientów, optymalizacja ceny, prognozowanie popytu
    • Rozwiązania Machine Learning usprawniające procesy biznesowe
    • Systemy rekomendacji, które sugerują produkty lub treści na podstawie preferencji użytkownika
    • Modele generatywne i sztuczna inteligencja do zadań takich jak podsumowywanie tekstu, tworzenie treści lub automatyzacja zadań ludzkich
 • Wspieramy w podnoszeniu kwalifikacji wyższej kadry zarządzającej w zakresie zrozumienia wartości i zastosowań AI/ML w biznesie.
 • Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników Klientów (np. analityków) w zakresie zestawu umiejętności przyszłości, np. umiejętność stosowania technologii AI i ML.

Krótka informacja
o naszej ogólnej ofercie

NASZE SEKTORY

FINANSE

BRANŻA RESTAURACYJNA

SPRZEDAŻ DETALICZNA

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

MOTORYZACJA

ENERGETYKA

SŁUŻBA ZDROWIA

BRANŻA WYDOBYWCZA

TELEKOMUNIKACJA

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 • Zaprojektowanie i wdrożenie hurtowni danych integrujących dane z kluczowych systemów klienta (ERP, POS, systemy wspierające operacje) oraz ze źródeł zewnętrznych wraz z platformą raportową BI
  Czytaj więcej >
 • Automatyzacja procesu tworzenia raportów finansowych według lokalnych i grupowych standardów rachunkowości (z możliwością zarządzania mapowaniem kont i indywidualnych transakcji do raportów sprawozdawczych)
 • Platforma controllingowa do analizowania wyników w oddziałach (z funkcjonalnością dostarczania komentarzy do odchyleń, akceptacji prognoz, analizy wrażliwości), monitorowania kosztów oraz nietypowych transakcji
 • Aplikacja do raportowania wyników, prognoz oraz celów operacyjnych lokali w branży restauracyjnej, zintegrowana z platformą raportową BI
  Czytaj więcej >
 • Aplikacja do raportowania wskaźników ESG przez jednostki z grupy kapitałowej
 • Aplikacja do zarządzania nowymi inwestycjami (CAPEX management – w tym estymacja kosztów inwestycji, zarządzanie przepływami, kalkulacja NPV oraz okresu zwrotu z inwestycji) z obsługą procesu akceptacji inwestycji oraz zintegrowana z hurtownią danych w celu oceny retrospektywnej inwestycji
 • Projektowanie, wdrożenie, utrzymanie i rozwój infrastruktury chmurowej dla międzynarodowej grupy kapitałowej
 • Migracja hurtowni danych oraz aplikacji biznesowych z „on premise” do chmury (MS Azure)
 • Wsparcie klienta w zarządzaniu danymi, usługami, kosztami, tożsamością i bezpieczeństwem danych w chmurze
 • Aplikacja webowa do zarządzania Master Data i procesami dot. danych w organizacji (zarządzanie danymi dot. sklepów klienta, zarządzanie kluczowymi mappingami biznesowymi, triggerowanie procesów odświeżania danych dla użytkowników biznesowych