Niniejszym potwierdzamy, że firma DataRiseLab Sp z o.o. przeprowadziła w naszej firmie Proof of Concept architektury danych i raportowania opartej na technologii chmurowej Microsoft. W zakresie PoC zrealizowane zostało między innymi: przygotowanie infrastruktury w Azure, analiza wymagań biznesowych oraz danych źródłowych, implementacja hurtowni danych w chmurze, integracja z wybranymi źródłami danych, m.in. z Google Anaytics, przygotowanie struktury danych oraz procesów m.in. ETL, wybrane raporty w BI oraz modele danych, uruchomione zostały uzgodnione przykładowe aplikacje w PowerApp, przygotowanie data governance, szkolenia dla użytkowników końcowych, przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Firma DataRiseLab Sp z o.o. wykazała się profesjonalizmem oraz rzetelnością podczas realizacji projektu. Wart podkreślenia jest fakt, iż partner wykazał się nie tylko znajomością technologii oraz dobrych praktyk w ich wdrażaniu, ale również wykazał się zrozumieniem aspektów biznesowych. W związku z powyższym możemy polecić DataRiseLab Sp z o.o. jako partnera godnego zaufania.